Kategorie: Wszystkie | Gleria | Mp3
RSS

Gleria

wtorek, 29 stycznia 2019
bywajom dni radosne spokojne łagode unosza dumom wielkom radoś mojem siesiu jak ulotna lotka skraju lisi milszeniu unikam jakiekiego kolwieg zagrorzeni ku chwale ojszyrzny błagam tam gdzie temu prond kopnie umil szymć miłym sobie a nie zawras sobie mojim machlobojstrwami swuj wielki problem muj sodzien kłopot kturym się porykam kturego wolałem niemieś nierzysza nikomu żle co tobie niemiłeł jak to mi rzyszycie jakich kwestiach udzielaś owszem rozumiem tego potrafiś sobie wybaszyś mnie niepotrafisie jakim kfestaimi dopero się usfajcie za jakie grzechy na mojej własnoci dla szego aż tak takim kwestiam moje błogosławiesto aż tak ranisie jakim kwestiami twojim naruszyłem twojom godnoś że w ten spocub dopiero się osfajeacie jaki kwestiach wam zawin aż takom fan\tazje miewaś oszym wemnie wam dusza zasepcze aż mouj obyszaj tak naruszył waszom godnoś aż tak mnie syganicie oszym wam dusza zaszepecze co jesze od was usłysza jak was zranił nad jakimi fuksjami bolesi no ładnie to niebyłem ja nie ładnie omawaś szyjomś sytuacje jak nieznaś jak niebywa przytej osobie no widzieś jak miewa gorzeje wami nad danym podmiotem to o was aż no ładnie mondze światrzy jak wam rozum dyktuje .
16:41, jblazysvx , Gleria
Link Dodaj komentarz »
środa, 16 stycznia 2019
Uroda zwyczajnych ludzi darem upiekecza ramionach uklem promykiem nadzieji ujzawczy twej prawdy serce kroji uwage pokierowałać na żecz dubr dziejuw kina fantastatykuw układaż ważne słuwka kierujrz jakiej kwesti duczy wagom losu pokierowałać zabłogana owieczka puka muj własny codzieny świat jak miewam cię jak miewam wobes jej jego uznania jakie miewam skłonoci czego pojąś niepotrafia oczym energiom przejć jaki turz prod przechodzi codzie jej jego kwestie poznaja rany moji fani dzia mojej godnosi popłaka cię czuż takiego cię stało ja miewał napaś cie miewałeś/małać mojim domu że wymawasz aż przykrom zachłanom mowe na dubr dziejuw kina na twojom korzyś a ty muj drogi droga wobes ciebie co aż takiego miewaź aż takom twojom urodom natłoniłem na ciebie na twojom rade jak wtłoniłaś wtłoniłeś atmosfere ulrzywajos cobie jak zapicze o fakt dynamit petarada tam wybuchła a co miało takiego cię dziaś wobes twego uznania jakom tuż wygłosicz mowe na co mojej godnosi zapiszy jakiej kwesti wygłoś aż przykrom mowe no fakt
Wolałem niekturych spraw jak codzień niekomentowaś mniej cię udzielaś w sprawie tych co mojej godnoś mojego zaufania cię udzielajom komentatorom multimedialnym czegulnosi stop powiedzałem na jakich warunkach w wemnie nim niezalerz uczka podchlno mej obroni tworza coś znakomiteg przyjaznom atmosfere tym co ulegam wierza że cię poprawiam oczka otwarte miewam ostani bardzie przytom otwarty czelkich propownych rozmuw tle jakiej kolwieg rozgłośni danego nam przydzielnego od przemucu progam tv ugód panując jakie zapobiegajom warunki umorzliwa moją godnoś tle rozmowy danego rozmówcy na jakich warunkach mojom godnoś moje uczanowani niesie dogode jakom moje ucia pokierował fanastyk mojom godnosiom w ramie zapobiegań jakim uczuciami cię pokierował rozumie wiele ludzi w ramie rodzin mogom ponieć fanazje ale formie neropsychiatrycznej nie dowari tamet coś chyba cobom manipuluje ufa swojim dogadzaniem jakim kieruj uciuciam wobes mego uznania mego poszanowania co uczanowałem uznałem za godzień mego uznania dogodzoń.
czwartek, 10 maja 2018
Dziela cię pasjom uwalniam cię urodzajom brzmienia rytm serca w jakim kwestonariucz lrzej cię wymawia co cię podzielim temu wielka krzywda cię dziej oczym ducza nam sepcze tem żal nam cię zrobi jakim kwestiami codzienym nam przeczło stawić tem nam żal cię zrobiło że tak nas biegle ocenia że tak nas patrzy jakiej raminasj potrzebóje jaki kwestiach zadowolenia szencia swego poczukóje jak cobie dogadza jakiego wobes nas mego codzienego otoczenia poczukóje swego przeżnasenia jakim drogami mlecznym cię dzielom dzielosym w działania kture napotkał bywale głoczom naj czesiej tak jak bywale byli zemnom jak muj błysk w oczach stej strony panstwa panocznika o bywale niewiedziałem że miewajom takie kiepiskie samo poczucie ilom puntaktam przechodza chosiaż ich miewala stej strony migotakach oślepiło zwykała uprzejomoć działań wobese drugie człowieka na żecz osub krzywdzony niebadajoc mnie jakiej kwesti cię udzielam tak widocznie ciebie wemnie miewasie oślepienie swej wielkiej przyjażni komu za zwyczaj wam czkoda
środa, 09 maja 2018
Bogastwem tworze czegulne wzbiory potaczajom rozczeżajom zagłembjam padajocym brzmieniu rytmie coś dla słuchacz wpadnie uczka romantycznego rozkołycze podzielom cię zemne twudowswurcy podzielonych nad pewnym kropeczkami żrudał sałkiem legalnego wykoponego podzielonego na co uwielbam chosiaż mniejcze z tym co szuka poczanowania w kimś niechaj poczanuje co miewa buduje wizerenk na dobrej tważ podzielonej na nutese co kołycze sałom sale wduł i w gure tak bawim się wielkim rozgłośniam mniejcze z tym dzieli w nas swoje same poczusie w naszy bogastw jakie doznie kieruje uczusiowo webes tego co miewam w jaki urodzaj uczósiow doznani w rytmie świetle migatek jakiego czensia na naczom poczanownia otoczoni czuka szencia nad naczym sam odwaga zaleźnosi dogodzenia osub drugich najsieczej jakim spotykam jak o cobie nad naczym stanem zdrowia cię udziela och kochani jak wam w tych wzglenda łagodzos wam dziekuje za wacz ulotny dostruj waczej psychyki jak wam upodał strzałeczkom w duł tylko niewidziałem że miewalisi takie sos
wtorek, 08 maja 2018
Senia każde słowo każdy czept ulotnom lotko spieram każdego wiarygodnego człowieka modrego co daż mnie swojim oczusim potrafi mnie dosenić moje starania przeseniam ostanie chwile doseniam starania ocub niespełno prawnych daża oczusiem tym jakim odaje czasunek pasjom wykonuje zlesenie sympatiom otwieram cię przed tymi co dażom mnie oczusiam czerosi czusónkiem wiarygodnosiom co miewajom swojom jolalnoś otaczajom pełen uśmiechu na twarzy tworzom jednom wielkom rodziny zgranom paczek swoje podglody wobes drugie człowieka czukajom swego uznania czesia co do swojich podgloduw rytmi gwiazd drug mleszny poczukowania głebin chmur swej przygody pełen fantazji nad gwiazdkom pełen nadziej na poprawe temu co unocze wielbeń tych co wemnie wierzom co moje starania uwag buntownika niebolnego w imieniu na nie jego żeczy mniejczoci jaki stanowi na swej kżwdzie kwestiach jakich cię udziela co naj ciesiej poderzebuj twurs sudoworcy mogł wemnie uwierz mniej mnie rozpłakiwić jak wemnie imie telewizji zabola moje uwzglendnie zdniu
niedziela, 18 marca 2018
Godność poczanowoni wiara uczynk dzielosymi uczusia nacze przezystym miewajom pogarde uroki czerych uprzejmych udzielajom pogłoska podgłoskliwosi odwagom głosowania raminsaji tworzony odzeleni obolałego powtarznia udzielaż błysklotwsiami najciesiej przetłania przekup opatrywni przedzielna poniosło wnas podzielaż odzielaż bywał nasiejciej optrywni doknietych oczym otwieraż nadwagom powagom udzielna uczuś naczy podwołujoc odwagom gromadzeń przedzielan ulotnych ulgach obolał zraniego doknietego krzywdom bioros pod uwege mojom chensi wspułprac ubieram dopiero sporzywanych napojuw podchodzoc wzglendem otoczonie danego zachowani wiarygodnie cię do niego zachowali jestećmy na jej jego uwzglendnia co bolał wiarygodnie przejoś do swego serca o ile miewało godne do pojesie jak urekem w zachowani swojim podejciem powagom kierowa jakim uczusiam domnie tej pani zachował uwege mego podkierowaś na stan załamania mogła lubia przejć załemanie poczuś jakiego powodu lekaż udyskutowa wydze wpływ namnie przed mk family
Mimo hiper market inne sklepiki bywał pozamykane cobie przechacałem naptykajoc znajom twarze jak wdłrz na poprzesz zawadzkie okolisy mojej zboczyłem chosiaż wczerzki bocznom uliczke wzmierzajoc wobes rytm muzyki płynocnego głośnika dzwikom " muzyki na telefonie " słuchajoc cobie wzmierzajoc druchtem pod nazwom zawadzkie działkowe ogrudki mimo troczke powietrze zimno arktyczne wstompuja na ogrudeg tam wklikuja wyszukiwarce google adres www.strzelce-opolskie.policja.gov.pl kierujoc cię podpowiedziam wskazuwkami na ichnej mapie do wnisku składajoc wskarego wypełeniajoc żeby mnie było ani muwiłam/em a to ten fasbuk jak to odruch wibracyjny dlamnie brzmi stamtond malutku łagodnie pod prodem wiatruw prosto do przestanku nowe osiedle zawadzkie ukłaniam cię w domku uszanowonym mijsum mojim grzejosym sercem w pokojku
Młodej aktorese pewnej tragedi buntowanej nastolece miewa granic czalona miłość zapozna dziwnym chłopakiem jej urodom matka opłakanym w stanie mnie cobie daje rady swojom surkom jej buntu co kocha morze jej sureczka odsyła do dziewczont szkołom z internatem przebieram cię odwadze pewnego ambitnego nam ryżsera uczanowanego co cię wzał jako panstwo godne podziwu michael johnson w jego wytwurczoci cobie patrzoc na pewien odcienek co cię wzał pod mojim okienkiem jako " miejska dzungla " w mojim odbiorniku mijskim kinie domowym spendzajoc na jednym z dekodoruw takich marek jako cyfrowy polsat pod nazwom mojego abnamentu klikajoc na kanał taki zwany jako cinemax 2 hd wbijas cobie klikajoc na jeden linikuw podkierowanych z społecznociowych portali co cię wzał jako facebook określonym miejsu połerzenia w mojim ukochanym domku otwartym mojom przjaźniom w pokojiku
Otiewieram cię turz poranego stawnie z dwoma postacio pewnej przerażone dumiewajocej kobese inej postaci sierpiocej na besenoć przechaskom na jej ocza ginie czyjirz rok człowiek przerażeniem ona sama powiadamia najblczom jednosko policji lesz jej policjia nieuwierz naczymi drogami ciała niezanalerznio policja postaci filmu wnajmuj zupełenie inom tważ ona pojechała czukaś ciała odnalaza go tym trapem o miejsu połerzenia ciała ofiary zawadamia policjie surz mego cię wam udzielsi do mojich dzwi zapukał pewna gwiazda taki uznawny się rezyser ktury wzał cię jako andy wilson spojrzawczy na jego wytwurczoś produkcji patrzełem cobie na coś takiego " panna marple : 4 : 50 z paddington " kturym mogłem spendzić na odbiornik wykupionym abonamesie w marce uznawanej w dekoderze jednym odnich tak uznawnym cię cyfrowy polsat na jednym z lsty kanałuw uznawanych cię pod nazwom 13 ulisa hd popijoc cobie takom zwanom nam takom wyborowom zielona herbata lewiatan w kochanym domku kochanym pokojku tym co odał mojom godnoś
 
1 , 2 , 3 , 4
| < Kwiecień 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
O autorze
Zakładki:
Http://pp5000.bogactwo.com/?a=003715
Mapa
Www.jblazysvx.blox.pl/sitemap.xml
Tagi
www.schizofrenie.orog