Kategorie: Wszystkie | Gleria | Mp3
RSS

Mp3

sobota, 25 czerwca 2016
He co się umnie my myli drodzy muwi to wam muwi swoje najmilsze siekawe popłołudniowy dzień spendziłem swojim multimedialnym prywatnym done co tu muwiś świeteni się bawiłem razem ichnmi fanami od dyspodytora usług dostawc tego programu to było naprawde świtne nimi jesta mile zaskoczony nieco się bawiłem na miesie ku kibisowaniu jak ktoś się pyta komu kibisowałem naszym po drodze inym się sieczyłem z naszych za udaną gre świetną zabawe a u kogo byłem skim mało ważne a że po drodzo wystopił coś smutnego dla inych jak faobia czyn społeczny atak ku kierowonia się rasizmu z nienawisiom odbieram jako ataka napastnik ku niebchsianego związku ku załamania przełemania do rozmowy grupą interwensją fobia facebouk ponieważ są uzalerznieni od facebouk dzienie mi marudzi no spujrz co za bzdet przerażeniem namnie napisałem jak tu inaszej ująs my fani załamał się nad wami tylko dlatego źe mu dosyć gupkowat napisali a on chwali na osi czasu czym alkohol jak by był pod wpłewm narkotyku jak bym miał znaś jago pane a czy ją znam że się tłumasz wam na niby romasem
Dzień w samotnoci spendzam mile i spokojnie w tym tak pieknym dniu upalnym zamkną na długie godziny w swmy miejsu zamieszknia swym kochany pokojiku porzątam niedokonsa sam byłem byłem bliską osobom tatą sobie włoszyłem swuj multi medialny dom czy mi smutno a gdzietam siecza się że mogłem z nim spendzić swuj dobry miły spokojny dziń byłem nimi tak zaskoczony mile spokojnie że niezawuarzy kiedy ma bliska osba z spracy wrusiła niekażdy ma się tak dobrze jak ja ku swego otoczenia a to takie sliczne było ku aktrasjach co miałem na codzienie my myli koch telewiziją mego operatora dalczym siągu nimi jesta zainteresowany a chseci wiedziś dla czego to wam muwia mają takie łał to smutne że byłem przez sały dzień domu tylku ku aktrasji zakupu wśrud inych ale niezałamujmy się kto gorzej na społecznoci ku mego boku czym niczym niezawiniłem co mają problem do policji co poszło do żesznika praw co ukazją rasizm ku niewiadom czego ku panki nimi ani troch się nieprzejoł a stej strony ich nieznam co okrzykiem okazują jak się załamali a że bli na mym profilu facebuok to chsiel przeżyś ku alkoholu krezys domu dla kogo niebli grzeszni a wszym się załamali to wam muwia w kanale co do film a w to eployd zwami niebyłem to niewiem jak sie czujesie bo byłem mym pokoju
No i my mili mamy wekend co jest dniami wolnymi od pracy ale sałkiem nie dokonsa są takie że jak miejse zamiszkani dom rodziny gdzie jest co robiś aby lepiej się czuś nimyśląc iwyłosznie muj kochany domy typem przerażenia na promy nadzieji morzna coś poprobiś w miejsu jak dom aby wszyctk ładnie wyglondało aby do niemiłego zapachu tylko dlatego że ktoś się dopusił do obustwa nieumie nic w koło siebie zrobiś jego głuwne zainteresowanie to telewizji nigdzie niewychodzi sałym dniami uważa nikt niestnie ku strefy publikacji jak nikt się załamł nad demną co niepodrzebuja jego łaski zabawienie co się czuja fantastycznie mam czas na dobre kino ku porządko ku świecie fantactycznego kina co mie ospakaja czuja się dosyć dobrze o inych zapomniał niewrasam uwagi na czas i dzień cobie ku uswojonym myslo ku dobrego kina moga wybaszać tylko dlatego że ja niejestem niczemu winen że się mną w tym tygodni przejli jak by miał byś skazancem o to nie muj problem że się załamali rozpakali tylko dlatego że to była policja ja to ują że to był narwaniec co się mną tłumaszy a to takie fajne gdzie morzna zamknąs swym poko a kontretnie domu i oglondaś kto co woli a nie zalamawyś i opowiadająs szym się ubrzył albo obrazi co siekawe jak ktoś jest rozisiony boji się to naoglondał filmuw co wywołują ałtyzm
piątek, 24 czerwca 2016
Po przebysiu do miejsa zamiszkania do domu rodzinego spokojnie odposzywałem z raz rodziną multimedialnym domem co tam mie zainteresowało ciekawy dokument jak się czuja nad zwyszani ku memu oka przechadzałem do ogrodu ku memu dziwiniu trawiłem na gorzkie źale siąciad a administor to a tamto a oni płaszą ku załamaniu nerwowego tak przenajmiej jego dziesko odebra przeszywiectwie do nich niema co się przejmowaś powiny się skontaktowaś specjalictą przeczywiectwie do to ja byłem pomuc rodzisą niż żaliś jak nim źle
Dzień przebig miło spokojnie nad zwyszajnie ku zwyszają rehabilitasji naszego terapełty ku zwyszają naszech treneruw wśrud samych swojich są nowi przybli bardzo mi znane tważe był zloty i upadki wśrud inych ku zapytaninia domnie ma odpowiedzić co do ruchu drogowego ku zapytani kierusego byli zbyt pijani urażeni swą dumo kierująs co domnie jak by dlanich to miał miał się rozumieś że są intesywną zwierzątkiem co płaszą jak bym miał zawiniś a to lerzy w nich śrud ichnego otoczenie stego co mi wiadom jak ktoś określa słowa powiedział a nie muwił kieruje słowa co do narkomana co do takiego szegoć jak anyfamina myśla że taka osoba jest na chaju co do uzalerznia tylko dlatego że go zna z karteczki nieumie się pogodziś swym losem są z nią bendzie czy zostanie tom łatwowiernoci jak tu inaszej ująć jak ktoś szuje wobes niego naparszywiec co myśli o cobie to szuje wstrent do niego i powołuje jego robotą do pochwał a go swym problem do niego dołowaś wszyctko po to aby go gorszyć a po za strewom bazy mie niezna niewie jakie czynoci wykonuja co ma problem do mnie nazusają się na obiek ku zamartwien o co mi rozch ku oswajania myślami operatora bliski a co inni muwi to przerażenie co do powiedział co do dda
Dzień przebig miło spokojnie nad zwyszajnie ku zwyszają rehabilitasji naszego terapełty ku zwyszają naszech treneruw wśrud samych swojich są nowi przybli bardzo mi znane tważe był zloty i upadki wśrud inych ku zapytaninia domnie ma odpowiedzić co do ruchu drogowego ku zapytani kierusego byli zbyt pijani urażeni swą dumo kierująs co domnie jak by dlanich to miał miał się rozumieś że są intesywną zwierzątkiem co płaszą jak bym miał zawiniś a to lerzy w nich śrud ichnego otoczenie stego co mi wiadom jak ktoś określa słowa powiedział a nie muwił kieruje słowa co do narkomana co do takiego szegoć jak anyfamina myśla że taka osoba jest na chaju co do uzalerznia tylko dlatego że go zna z karteczki nieumie się pogodziś swym losem są z nią bendzie czy zostanie tom łatwowiernoci jak tu inaszej ująć jak ktoś szuje wobes niego naparszywiec co myśli o cobie to szuje wstrent do niego i powołuje jego robotą do pochwał a go swym problem do niego dołowaś wszyctko po to aby go gorszyć a po za strewom bazy mie niezna niewie jakie czynoci wykonuja co ma problem do mnie nazusają się na obiek ku zamartwien o co mi rozch ku oswajania myślami operatora bliski a co inni muwi to przerażenie co do powiedział co do dda
czwartek, 23 czerwca 2016
Owszem my mili fani żysie jest pieken sudowne najspajlniejcze inno kochaś siebie czanowaś inych usząc się na swych błenda siągając po coraz bardziej dynamiczne porady rozwiązania psychologiczne niewystarcz pisać skoro nasz problem został jurz wszeczniej opisany inno wystarczy najszczerszych chesi poszukać zapytanie a nie czarowaś inych co kto ma tu mowa urazam obrazą do coś takiego jak przedmiot powiązane znakiem towaru co do szego cie oglondał jak się podchodzi do nastempującego dnia z wyjaśniem zapytania o co od tak zwanago żesznika praw czy ja byłem oskarzony czy ktoś zmiesja zamieszkania że byłem w ten spocub zatakowany to jurz niemuj problem jak coś bendzie nietak to podejrzewam słowa napastnika co wypiera od swego słowa co mu nazusa żysie realne od onlne jak tu inaszej ująś żyje mediam ma putk uszepiena co do jedne osoby tylko dlatego że ma zażut szpitalny tłumasz się mną jak to inaszej nazywa my mili intesywny naparszywic puntkem psychologicznym myśli pisąrz onim nazusając mu szyn a nastepnie tłumasz bez jego obesnoci szyn inaszaj go wzioł do serca puntktem lekaża nazusając się na co miałem w danej chwili odpalone co omawia inym swuj problem jak bym miał mu coś zrobiś lub zazusić fakt taki jest łatwo wierny mająs mie na cuminiu tylko żesz taka niegadałem policją
He awariją plusha się nieprzejom wszorąjczą co zloty upatki wszyctko morze się wydarzyć ale co było uskodzone mają naprawione czus słoneczko żyje śrud rehalibitasji w formie pracy co nam podpowiada każdy majster co mamy robiś miejsu zamieszkania aby się lepiej szuć nieznaszy że jak ktoś w szpitalu psychiatrycznym ktoś był to komuś inem wolno nim pomiataś a co przechodzi co do szego nadnim płasze tylko dlatego że czuje niewiny suż no widzą moje oszy jak było omnie głupisike zapytanie na psychorada.pl pod chasłem googl kto pisze na muj temat jak narwanies uważam że taka osoba się nierozumia zemną uprzedzam na mym blogu że benda rozmawiał tam jak osobą nadentną jak to było sypatia.pl jak się znalaz artyku upublikowany od lekaża co chsiała kamstwami oszarować mnie tylko dladego że nad moją miejsowoci się załama rozpaszy a co ona muwi ipreza no i bul bul bul a w domu lerzak ku nastruj muzyki sobie poprawiłem nastruj ja myśla że kawa to nienarkotyk niema o co się obrażaś żeby z niego robiś narkomana to napuj energuzująs a jak ktoś na to źle się czuje panąszoc jak swuj na jego problem to nie niepije
środa, 22 czerwca 2016
Owszem kłamstwo ma krutkie nogi gorzej się wygadaś komuś w rozpaszy się zwierzyć o ile z naszego problemu małego niezrodzi się wikszy ku nienaszym porozumie biegu szac co było co bendzie a żysie jest takie śliczne żeszwicte fazie reale nie biegłej przez kogoś zmyślone co inej osoby nieinteresuje jak my cię wobes jego hamskie zachowania czujemy a jak ona ma się czuś zastanuwsię zanim coś głupkowatego powieć o ile nacze żysie ku żaru słonca przy pachnocej źleni niezrodzi się pieko tylko dlego że cobie nieumie wybaszyć ku swojej presji się załam otwurz dzwi niekrytykuj szyjć myśli wobes opratora mego zachowująs się pedalsko jak bym ją miał znaś wobes niego co to za zimny drań podł człewiek co źle się swym związk czuje źle a w miejsu gdzie się znajduje mu piekło stważ zamiast mu odpowiedziś na pytanie to płakał to czemu tam pisał tak by nie odpowiedział przykry jest ku swej urazy co do mej dumy
wtorek, 21 czerwca 2016
My drodzy ja to się siecza że to mogłem cobie swojich multi mediach na dzień dzisiczy zobaszyć inych to przeraża aż na strach im w mej ofercie do zaofrowania aby mogli obejrzejć ku tego co mi administrator miał do zaowerowania nawet dla inych ale się przełem ku najsudownierzejsze rozrywki jak kino to coś łał ku muzki mimo ku ichnym donocom w imie czego a twierdzą że się było to rozpaszy na ichną komende jak narwanies ślą omnie spluczenie bez rozmowy zemną aby po to mudz mie skuminikować to ślą masowego spama na czatach jak narwanis jak bym miał ich znaś jak bym miał byś stom osobom a to światrzy onim co szuka poparcia wobes kogoś tylko dlatego że zdołował swojią bliskom osobe uważająs że jesta zbyt łatwo wierni tylko dlatego że uważają jak nieumie się spotkać to bendą wobes jego multimediuw nadenś ku rozpaszy potrzebują medyka byś morze szantażują myślami samobujczymi ku zakomunikowaniu jak społecznoć a tam wrzystok morzliwe co do fobi
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5
| < Kwiecień 2019 > |
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
O autorze
Zakładki:
Http://pp5000.bogactwo.com/?a=003715
Mapa
Www.jblazysvx.blox.pl/sitemap.xml
Tagi
www.schizofrenie.orog